Poštovní adresa tábora:
Letní dětský tábor
SUPÍ VRCH
Heřmánkovice 105
549 84 Heřmánkovice u Broumova
Zdravíme rodiče a příznivce Supáče. Budeme se snažit Vám denně přinášet náš aktuální fotopohled z tábora.
1.8. Během víkendu jsme úspěšně postavili tábor a už se těšíme na pondělní příjezd táborníků.
2.8. Začátek tábora začíná krásným dnem, cesta z města proběhla v pořádku. Rozdělili jsme se do oddílů a stanů. Jako každý rok musíme zabezpečit tábor dřevem, vybudovat zázemí a seznámit se s kamarády. Nejstarší oddíl má jako tradičně službu a noční hlídku.
3.8. Noční hlídka nejstaršího oddílu, který ze všech sil „hlídal“ vlajku a tábor, nedopadla nejlépe. Vlajku neuhlídali, za odměnu si mohli oškrábat brambory na zítřejší oběd. Během první noci nás zastihla letní bouřka se silným deštěm. Tabor i přesto v klidu spal, samozřejmě i s hlídkou. Pršelo ještě celé dopoledne, ale program to nikterak nenarušilo. V poledne jsme se posílili jako obvykle výborným obědem (vepřo, knedlo, zelo) a zakončili pudinkem k večeři. Odpoledne na naá již občas vykouklo sluníčko.
4.8. Probudili jsme se do krásného dne. Nejstarší oddíl poprvé vedl rozcvičku oddílů. První oddíl dopoledne měl hry a po obědě zamířil na exkurzi do muzea pivovaru Olivětín. Druhý oddíl po dopoledních hrách vyrazil do muzea MERKUR v Polici nad Metují. Třetí oddíl nelenil a po obědě se vydal zdolat nejvyšší horu v blízkém okolí Ruprechtický Špičák. Čtvrtý oddíl měl dnes celodenní službu. Pátý oddíl se po dopoledním odpočinku po noční službě vydal po obědě do muzea, kde zdolal velký okruh pivovaru Olivětín. Šestý oddíl dopoledne navštívil Broumov a v odpoledních hodinách připravoval hru pro první a druhý oddíl.
PS: První oddíl zdraví své rodiče a známé z poznávacího výletu do olivětínského pivovaru. Vaši Verča, Kaja, Fanda, Filip, Martin, Kuba, Paja, Deniska, Denis, Adam a Lucinka.
5.8. Po dlouhé noci prozpívané u táboráku nás přivítalo krásné slunečné ráno. Nejstarší oddíl společně s vedoucími připravil pro první a druhý oddíl vydařenou pohádkovou olympiádu. Na třetí oddíl připadla služba, kterou si zpestřili střelbou ze vzduchovky. Čtvrtý oddíl se vydal na výlet do Broumova a cestou se stavil v muzeu olivětínského pivovaru. Dnešní noc stráví pod širákem (nebude-li pršet, nezmoknou). Pátý oddíl pojal dnešní den sportovně. První a druhý oddíl po obědě navštívil místní kravín, kde se detailně seznámil s dojením krav.
6.8. Dnešní noc ztrávil šestý oddíl noční bojovkou. Kolem druhé hodiny ranní se vydali hledat 4-tý oddíl, který trávil noc cca 3 km od tábora, Pod Mufloní skálou. Po 6-ti kilometrové túře konečně dorazili k cíli. A zdárně se dostali do spacáků čtvrtého oddílu. Po půl hodinovém „spánku“ se vydali na další noční dobrodružství. Došli na brzkou ranní snídani, 4.30 hod., do místního kravína, kde zdárně nadojili sklenku mléka. První oddíl dnešní den zdolal úspěšně vysokohorskou túru na blízký vrchol Ostaše. Oběd jim byl doručen Hlavasem do základního tábora po zdolání nejvyššího vrcholu. Druhý oddíl měl dnes službu a proto celý dne ztrávil prací a hraním her v táboře. Třetí oddíl měl na dnešek noční hlídku, při které záhodaně zmizela táborová vlajka. Pod stožárem spali 4 hlídající a neprobudilo je ani lomození se stožárem. Na nástupu si zahráli pro získání vlajky scénku Sněhurák. Čtvrtý oddíl dnes odpoledne zdolal nejvyšší kopec v okolí, Ruprachtický špičák. Po nočním přepadu vyjeli pod vrchol busem. Při zpáteční cestě, kterou si chtěli zkráti přes místí kravím, hledali své boty na dně kravinců, v hloubce jednoho kotníku. 🙂 Pátý oddíl se vydal na celodenní výlet do Teplických skal. Po kratším bloudění se dostal až k hlavnímu vchodu. Původní cesta měla vést přes „Bišík“, na který se oddíl vůbec nedostal. Po dlouhé cestě skalami se šťastě vrátili zpět do tábora na večeři. Šestý oddíl se po dopoledním spánku vydal na puťák k Zelíčkovi, pod Hvězdou. Zde zůstanou až do neděle, kdy se navrátí zpět do tábora.
7.8. V noci nám začalo pršet a nepřestalo ani po budíčku. Během dopoledne jsme hráli hry, seznámili jsme se zdravovědou, táborovými znalostmi . Počasí se zlepšilo okolo 14. hodiny. Odpoledne již bylo bez problémů, batikovali jsme, hráli jsme hry, koupali jsme se ve sprše. Obrazové zpravodajství přineseme zítra.
8.8. Ráno jsme se probudili do deštivého dne. Počasí se po deváté hodině začíná lepšit. Prvnímu oddílu končí služba zakončená úspěšně zvládnutou noční hlídkou. První oddíl měl dnes na programu táborové dovednosti (Co do lesa nepatří, Kimovku, atd.). Druhý a třetí oddíl po deštivém ránu změnil svůj program, místo celodenního výletu dopoledne hrál hry. Druhý oddíl se odpoledne vydal na výlet do muzea olivětínského pivovaru. Třetí oddíl pokračoval ve hrách. Čtvrtý oddíl měl celodenní službu, kterou si ve volných chvílích zpestřil hrami. Několik kluků si šlo zaběhnou do pár kilometrů vzdálených Janoviček.
Pátý oddíl se věnoval tábornickým dovednostem (čicho-hmato-chuťovku, azimuťák a další). Šestý oddíl se úspěšně vrátil z víkendového puťáku. Po večeři měl čtvrtý až šestý oddíl školení před pondělními ostrými střelbami.
9.8. Okolo půlnoci proběhl plánovaný přepad tábora Formisovým komandem. 4. oddíl hrdinně ubránil vlajku i tábor. Komando bylo zněškodněno. Neohrožený Patrik Novotný úspěšně pronásledoval posledního člena komanda kopřivami až pod Supí vrch. Po zneškodnění komanda následovala pomsta: ubytovali jsem je v jídelně a po vydatné snídani jsme je na vlastní náklady odvezli zpět domů do Nového Města. Do dnešního dne jsme radostně vstoupili nejenom deštěm jako obvykle, ale i krátkou bouřkou. Krátce po snídani déšť pozvolna ustal a oddíly se mohly vydat plnit své naplánované úkoly. 1. oddíl dopoledne strávil hrami v táboře a odpoledne se vydal do Police n. Metují do muzea Merkuru. Po té se děti rozprchly po polickém náměstí a během půl hodiny utratily téměř všechny své úspory. 2. oddíl hrál rovněž dopoledne hry v táboře a po obědě odjel do Broumova také provětrat peněženky. 3. oddíl se vydal na celodenní výlet přes olivětínský pivovar, Broumov a rožmitálský kamenolom krkolomným výstupem na Janovičky, odtud se večer vrátil do tábora. Dopolední činností nejstarších oddílů, včetně křehkých dívek, byla střelba na olivětínské střelnici. Střílelo se ze samopalu, malorážky, koltů a devítek. Samozřejmě ostrou municí. Je třeba neusnout na vavřínech. Tento trénink proběhl beze ztrát. 4. oddíl si odpoledne lámal své hlavinky kvízovým závodem, pětka myla nádobí a šestka připravovala celotáborou hru na zítřejší den. Táborová zdravotnice věnovala celé odpoledne hrdinnému boji s místními hlodavci ve svém stanu za účinné pomoci neohrožené fenky Doroty.
10.8. Dnešní den jsme se probudili do krásného dne. Celý tábor měl dnes celotáborovou hru.
11.8. Po dnešní noci jsme opět bez vlajky, šestý oddíl již podruhé neuhlídal vlajku. Pátý oddíl se vydal na Janovičky na přepad ty narozdíl od nás byli ve střehu a pátý oddíl se musel smířit s tím, že vlajku tentokráte nezíská. Krásné počasí pokračuje a čas než přijedou profesionální hasiči tráví oddíli hygienou (teplou sprchou v naší táborové koupelně). Po půl desáté přijíždějí hasiči s dvěma auty. Po ukázce a předvedení současné hasičské techniky, můžeme vyzkoušet techniku v praxi. Jak je vidět z fotek sice nepršelo ale voda tekla proudem. A tak jsme provedli hygienu zbytku tábora, jenom kuchařky byly ušetřeny. Za tuto ukázku velice děkujeme HZS Broumov. Odpoledne jsme měli naplánovaný mezitáborový turnaj ve fotbale, vybíjené s Janovičkami. V průběhu turnaje třetí až šestý oddíl si zkusil lanové centrum. Menší oddíli mohli jít do malého lanového centra. Večer máme táborák s opékáním špekáčků.
12.8. Po druhém neuspěšném pokusu získat vlajku Janoviček byl tentokráte zajat náš čtvrtý oddíl. V táboře museli na popud Janoviček si za trest zacvičit (žabáky, kachní krok, plazení a zpěv). Z důvodů špatné předpovědi počasí na pátek přesouváme na dnešní odpoledne táborovou pouť. Navečer čtvrtý a pátý oddíl staví hranici na slavnostní táborák, který bude v pátek.
13.8. Páteční ráno nás překvapilo, předpovědi se nenaplnily. Některé oddíly šli do Broumova utratit poslední peníze. Zbylé oddíly strávily páteční den hrami. Navečer proběhl rozloučení s táborem 2010 večeří a uložením zastupce tábora k meditaci. Slavnostní večerní táborák nám překazil okolo 23. hodiny rychlý silný déšť. Někteří šli spát a zbytek nejstarších se přesunul do srubu, kde zpívali a tancovali půl třetí ráno.
14.8. Ve čtyři hodiny ráno k nám dorazila silá bouřka s deštěm. Bouřka, která knám zavítala skončila naštěstí před budíčkem. Dopoledne již nezapršelo a tak balení tábora probíhá dobře. Po obědě se loučíme se všemi účastníky tábora. Většina jede domů. 19.15 opouštíme i my jako poslední tábor a těšímese na rok 2011.
Budu se snažit co nejdříve dát na www stránky maximum fotek. Nafotili jsme jich okolo 6500.
Zdraví Hlavas