1. oddíl měl dnes službu, dopoledne škrabal brambory a myl nádobí, odpoledne batikoval. Z kraje noci a k ránu také úspěšně zvádl noční hlídku.
2. oddíl byl dnes na celoddenním výletě v Adršpašských skalách, do skal se dopravil vlakem a v nich našlapal a sešel celkem 573 schodů.
3. oddíl rovněž podnikl celodenní výlet, který zahájil brzkou ranní procházkou do Broumova. Odtud je autobus dopravil na Ostaš u Police nad Metují. Ostaš prolezl tento oddíl doslova skrz na skrz a zbylé síly vyčerpal pěším přesunem do Police, odtud je autobus odvezl zpět do Broumova.
4. oddíl s obrovským nadšením podnikl výlet na Hvězdu v Broumovských stěnách. Největší motivací jim bylo jídlo, které bylo součástí každé pauzy.
5. oddíl dopoledne dospával noční službu, která rozhodně nebyla klidná. Kolem druhé hodiny ranní přepadla tábor parta našich bývalých táborníků, 5. oddíl ale za vydatné pomoci 4. oddílu táborovou vlajku ubránil. Zbytek dne tento oddíl hrál hry v táboře a učil se uzly.