1. oddíl dnes měl dnes sportovní den, absolvoval celkem 15 disciplín. Děti soutěžily např. v přeskoku lana, v jízdě s kolečkem, hodem špalkem nebo v zatloukání hřebíků. Po odpoledním klidu se celý oddíl procvičil společně se zdravotnicí v ošetřování běžných úrazů
2. oddíl dnes sloužil, jeho hlavním úkolem byla příprava ohně na opékání buřtů, ale u toho stihl i hrát hry v lese a koupat se v bazénu.
3. oddílu po náročném čtvrtečním programu následoval odpočinkový den. Dopoledne hrál hry se 4. oddílem, odpoledne hrál lesní scrable. V podvečer děti svlažily svá těla v nedalekém koupališti pod Janovičkami.
4. oddíl hrál po náročném dnu relaxační hry v táboře společně se třetím oddílem a také hry na důvěru. Odpoledne se koupal a slunil u koupaliště pod Janovičkami. Navečer vyráběl sádrové masky.
5. oddíl dnes krátce po obědě náš tábor opustil a vydal se na třídenní puťák směr Broumovské stěny. Noc strávil uprostřed přírody cca 2 km od Ameriky v Broumovkách.