Celý dnešní den se nesl v duchu DOBY LEDOVÉ, hráli jsme celotáborovou hru. Hned po snídani jsme se přenesli černou dírou o 10 000 let nazpátek, nasadili kulichy, beranice, šály a kožichy. Nutno podotknout, že počasí nám opravdu „přálo“. Táborníci se rozdělili do šesti tlup, vymysleli si svůj název a celé dopoledne na jednotlivých stanovištích plnili úkoly spojené s dobou ledovou, např. sáňkování, rozdělávání ohně, lov mamuta, lyžování, stavění sněhuláka, vědomostní kvíz o době ledové, … Dopoledne vyvrcholilo soubojem náčelníků jednotlivých tlup. Po obědě se jednotlivé tlupy začaly vyzbrojovat pravěkými zbraněmi, malovat jeskynní malby přírodními materiály, oblékat se do pravěkého oděvu a připravovat scénky ze života pravěkých lidí. Při nácviku lovu mamuta byl omylem uloven oštěpem malý Kosák. Toto drobné zranění bylo ošetřeno pravěkými šamany v nedaleké chirurgické ambulanci v Broumově. Vítězem dnešního dne se stala tlupa Mamutí osada. Odměnou všem tlupám byl pravěký koláč s malinami, které si tlupy nasbíraly hned po ránu.
Těsně před večerkou se k válečné poradě sešli členové 4., 5. a částečně i 3. oddílu, aby připravili plán nočního přepadu tábora na Janovičkách. Ve 2.00 ráno zmalováni válečnými barvami vyrazili. Po 5. hodině ranní dorazili i s válečnou kořistí (vlajkou) zpět do tábora. Někteří byli tak rozrušeni, že už ani neusnuli.