1. oddíl se v úterý dopoledne naučil pracovat se sekyrkou bez ublížení si na zdraví a schovat hřebíky do špalku. Odpoledne za odměnu navštívil interaktivní výstavu Play Broumovsko. Ve středu dopoledne jsme stříleli na mnoho způsobů a cílů, odpoledne nám naši milí instruktoři připravili šipkovanou, při které jsme získali seznam základních surovin pro zítřejší večeři, kterou si sami uvaříme.
2. oddíl v úterý dopoledne stopoval své nadějné budoucí vedoucí (nynější instruktory) a cestou našel několik hub, které s jásotem donesl do kuchyně. Celé odpoledne pak radostně běhal po hřišti a snažil se vehementně unavit své vedoucí. Mise splněna. Ve středu dopoledne jsme lovili zvířata v lese, nakonec jsme ukořistili několik pand, chobotnic a slonů. Odpoledne probíhal pětiboj dvojic.
3. oddíl: V úterý dopoledne jsme vyráběli oddílovou vlajku, a jelikož se jmenujeme Číňani, rovněž čínské papírové klobouky, hráli jsme také nějaké společenské hry na louce a našli si zajímavé místo v lese, které bude jen naše. Po poledním klidu jsme se vydali po netradičních šipkách, které připravili naši tři instruktoři, a plnili řadu úkolů, které přispěly k posílení týmového ducha. Večer nás pak čekal slavnostní táborák. Ve středu dopoledne jsme sestavovali makety různých druhů ohňů, sbírali luční květiny, určovali jejich názvy a nakonec je dali vylisovat, abychom mohli na závěr tábora vyrobit herbář. Lámali jsme si hlavičky nad puzzle a soutěžili s instruktory. Po zkráceném poledním klidu jsme vyrazili pěšmo do Broumova, abychom se vyřádili na interaktivní výstavě Play Broumovsko. Zpět jsme už naštěstí jeli autobusem, neboť jsme byli pořádně unaveni. Cestou jsme plnili Bobříka vytrvalosti a hráli hru Bomba.
4. oddíl: V úterý dopoledne jsme dodělali naši oddílovou vlajku, jmenujeme se Dejvíci po našem nejoblíbenějším vedoucím. Po poledním klidu jsme si zahráli hru Hu-tu-tu-tu a poté jsme vyrazili společně s 5. oddílem na školení střelců na Apaluchu. Ve středu ráno jsme šli na střelnici v Olivětíně, kde jsme vyzkoušeli nejrůznější zbraně, jako např. revolver, malorážka či samopal. Jelikož jsme měli službu, splnili jsme své povinnosti a ve volném čase jsme si zahráli několik her.
5. oddíl: informace doplníme později, neboť v současné době tento oddíl dobývá vlajku na táboře v Janovičkách.
Vzkaz zdravotnice: všichni jsou zatím bez úrazu, dnes proběhla celotáborová sprchovačka, všichni si vyměnili spodní prádlo a ponožky.