Dnešní den se celý tábor spojil, aby ve formě družin zažil den na farmě a následně oslavil dožínky. Klání bylo zahájeno live videoklipem k písni „Když jsem já sloužil“ – osoby a obsazení: všichni vedoucí ￿. Popravdě, k tvorbě videoklipu byli vedoucí jemně donuceni tím, že jim děti ze čtvrtého oddílu (díky nápadu Matěje Břeně) poslaly balíček plný hopíků.
Tábor byl rozdělen do deseti družin s tím, že v každé družině byl minimálně jeden zástupce z každého oddílu. Družiny si pojmenovaly své farmy, takže jsme tedy měli například: Fazole s.r.o; XXX; Nejneobhospodářovatelnější; Farmáři z vyhlídky; Zemědělská Yakuza; Žížaly; Ádina mléčná farma, atd. Během soutěžního odpoledne jednotlivé družiny plnily následující úkoly: zalévání sklizně, uspávání dobytka pomocí foukacích jehel., rybolov (ribolof), třídění úrody, dojení hybridní kozy (s deseti vemeny), ovčácký pes (zahánění ovcí do ohrady), vodní štafeta, vědomostní kvíz, senosuš, ochutnávání a třídění ovoce a zeleniny a transfer H₂O.
O poledním klidu si družiny připravily své ódy na Hlavase, dožínkové věnce a tance na přivolávání deště.
Odpolední část programu, která se měla konat na koupališti, byla z důvodu blížící se bouřky zrušena. Použili jsme proto tance na přivolání deště, které byly místo v pláštěnkách předvedeny v plavkách a paradoxně, když předvedli svůj tanec na přivolávání deště vedoucí, přestalo pršet.
Během podvečerních prezentací družin byl Hlavas obdarován deseti krásnými věnci a vyslechl si deset oslavných ód. Všichni jsme zhlédli deset scének na téma: jak vypadá den na farmě supího farmáře, u kterých jsme se skvěle bavili.
Den byl zakončen pojídáním grilované drůbeže, na které si všichni báječně pochutnali, neboť se křehké kuřecí masíčko na jazýčku jenom rozplývalo .
Se setměním přišla další bouřka, tábor hlídá pátý oddíl.
 

Óda na hospodáře
Náš hospodář je Jarda,
je s ním vleká sranda.
Pracovat pilně, tak to umí,
hrábě i lopatu vždy zlomí.
Ale i tak si často poradí
a hrábě i lopatu lehce opraví.
Farmu však má velikou,
obdělá ji motykou.
Obdělávat pole to on umí dobře,
má k tomu dva silné oře.
Krmí krávy, pase stáda
a proto ho má žena ráda.
Óda
Ten náš Jarda, to je pán
každý měsíc přijde k nám.
Všechno mléko vypije,
do práce zas přijede.
Dojí mléko,
hladí krávy,
pro nás Jarda
je ten pravý.
Pomáhá nám, jak se dá,
stačí dobrá nálada.
Pohladí nás, odmění,
Tváře se nám červení.
Je to dobrák od kosti,
dělá samé blbosti.
Láska jeho hřeje nás,
to ví přece každý z nás.
MILUJEME JARDU!