1.oddíl Ráno jsme splnili všechny povinnosti služby, které ranní  vstávání skýtá, a pak jsme se dali do pravidelného ranního úklidu stanů před bodováním. Během dopoledne jsme dopsali táborovou kroniku, kam každý člen oddílu napsal alespoň větu o tom, co se mu na táboře líbilo. Přitom jsme hráli hry a procvičili jsme si mozek při kimovce.
  1. oddíl
Páteční dopoledne jsme hráli různé hry v táboře a během dne jsme se pomalu chystali na balení kufrů. Odpoledne jsme soutěžili na pouti a vyhráli jsme za to různé sladkosti a drobnosti. Večer nás čekal slavnostní táborák a zpívání s kytarou.
  1. oddíl
Do chladného rána jsme probudili plni energie. Vybili jsme ji při běhacím scrabblu a přehazované. Poté každý z oddílu napsal do kroniky, co se mu na táboře nejvíce líbilo a co si nejvíce užil. Odpoledne se neslo v duchu táborové pouti.
  1. oddíl
Ráno jsme se rozloučili s naším vedoucím Michalem, který z pracovních důvodů končil tábor dřív. Dopoledne jsme si vyzkoušeli Paralympiádu – hod na cíl poslepu; slalom vzad s použitím zrcátka a hod do dálky se zavázanýma rukama. Odpoledne proběhla tradiční táborová pouť.
  1. oddíl
Po nočním – nebo spíše ranním bloudění si dopoledne užijeme lenošení a pospávání ve spacácích a odpoledne už se těšíme na táborovou pouť.
  1. oddíl
Dopoledne jsme strávili hrami v táboře s bývalým loňským pátým oddílem a odpoledne nás čekala táborová pouť a závěrečný slavnostní táborák.