1. oddíl

Dopoledne jsme si vzali své malé batůžky a naposledy v tomto roce se prošli na koupálko u Janoviček. Po návratu a dobrém obědě jsme si užívali odpočinku a nabírali síly na odpolední pouť, při které jsme plnily různé úkoly na různých stanovištích – dle zásluh dostávali penízky. Ty jsme pak utratili za dobrůtky a drobnosti v obchodě. A po nástupu jsme si pak užívali krásný poslední večer u slavnostního táboráku.

 

  1. oddíl

Dnes jsme hned po snídani vyplnili táborový dotazník. Poté jsme měli připravenou ochutnávačku od vedoucích. V mezipauze, než jsme šli na ochutnávačku, jsme hráli přehazku a další hry. Ve zbylé chvíli jsme zapsali záznam a pocity z letošního tábora do kroniky. Po obědě nás opustila vedoucí Dída. Po poledním klidu nás čekala tradiční táborová pouť a večer poslední táborák.

 

  1. oddíl

Dopoledne jsme hráli tichošlápka, také jsme si vyplnili oddílový kvíz a táborové dotazníky. Po poledním klidu jsme se rozprchli po táboře a plnili různé úkoly, protože probíhala všemi oblíbená pouť. Večer jsme si ještě zahráli Kimovku – na procvičení mozečků. A po večerním nástupu jsme se přemístili k táboráku, kde jsme si všichni společně zazpívali oblíbené táborové písničky.

 

  1. oddíl

Dopoledne jsme se byly podívat v místním zemědělském družstvu na zvířátka (prasátka, kozy a kozel, krávy a telata a jednu slepici). Odpoledne jsme si užívaly poslední tradiční táborovou aktivitu – pouť. A večer pak krásný táborák a prodlouženou večerku.

 

  1. oddíl

Dnes jsme měli službu, takže jsme připravovali dřevo na večerní slavnostní táborák a plnili další pokyny z kuchyně. Odpoledne byla celotáborová pouť a u večerního táboráku jsme od našich milých vedoucích měli povolenou neomezenou večerku – čehož někteří využili (a byli vzhůru až do rána J)