Hlásíme se vám opět ze Supího vrchu. Letos již podvacáté nastoupily děti u novoměstského kina do autobusu, který je dovezl pod Supí vrch. Po příjezdu byly rozděleny do celkem pěti oddílů a společně s vedoucími začal jejich letní tábor. Pro všechny oddíly je první den vždy především seznamovací, děti si zabydlí svoje stany, opatří je cedulkou se jménem, tvoří oddílovou vlajku, hrají řadu her na seznámení či pobavení. 5. oddíl nejstarších táborníků se ujal služby a myl nádobí. Večer jsme se všichni společně sešli u táborového stožáru, abychom vztyčili vlajku tábora i vlajku oddílu, náš tábor tak definitivně začal.