je tu nový rok a s ním opět spojená příprava dalšího, letos již 21. ročníku tábora – Supí vrch 2022. Rádi bychom Vám tímto nabídli možnost se tohoto tábora zúčastnit. Nevíme samozřejmě, jaká bude v létě epidemiologická situace, ale jsme optimisté a doufáme, že se tábor uskuteční, tak jako vloni.
Pokud to tedy situace dovolí, tábor se bude konat od pondělí 1. 8. do soboty 13. 8. 2022 na naší táborové základně na Supím vrchu v Heřmánkovicích u Broumova. Cena tábora bude letos o něco vyšší než vloni, ale ještě čekáme na vývoj cen a konečnou částku Vám sdělíme cca v březnu. Tak jako v předešlých letech Vám nabízíme hry v přírodě, turistiku, spaní pod širákem, společné táboráky, střílení ze vzduchovky, koupání v přírodním koupališti, celotáborovou hru a řadu dalších aktivit. Hlavně ale společně prožijeme, doufám, příjemných 14 dní v přátelské atmosféře a bez výdobytků moderní civilizace.
Vzhledem k velkému zájmu o náš tábor ani letos nebudeme přijímat studenty středních škol, tábora se mohou účastnit pouze děti školou povinné, tedy žáci 1. až 9. ročníku.
Pokud byste se chtěli opět tábora zúčastnit, zašlete prosím mailem nebo poštou vyplněnou přihlášku, nejpozději však do konce března 2022, do této doby vám budeme místa na táboře rezervovat, zbylá volná místa pak obsadíme novými zájemci. Přihláška a další informace o táboře, pokyny k odjezdu atd. jsou k dispozici na našich webových stránkách.
Rodiče nových táborníků mohou také zasílat přihlášky. O případném přijetí těchto dětí budeme mailem nebo telefonicky informovat na začátku dubna.
V případě dotazů nás kontaktujte na níže uvedených telefonních číslech či e-mailu.
Těšíme se na Vás

Alice a Jarda Linhartovi
777 213 971
777 213 972
jaroslav@linhart.com.cz
alice@linhart.com.cz