Letošní rok je pro Supí vrch významným rokem, slavíme 20. výročí táborů na Supím vrchu. Chtěl bych poděkovat všem kamarádům, vedoucím, přátelům, obci Heřmánkovice za pomoc při budování tábora, provozu táborové základny, konání letních dětských táborů. A přál bych Supímu vrchu mnoho dalších let ve skvělém kolektivu, který zde funguje. Ještě jednou mnoho díků Vám všem za mnoho krásných roků.

Hlavas Jarda